ACOLLIDA

En aquest apartat web trobareu tota la informació sobre el servei d’acollida.

-En cas de ser usuaris habituals del servei serà necessari ser soci de l’AMPA.

-Per fer us del servei d’acollida és necessari pagar els 5€ anuals d’assegurança obligatòria. Es pot fer a través de transferència bancària al número de compte ES75 0081 1656 2600 0101 7703 o amb el codi 147944 a través del caixer del Banc Sabadell, anotant al concepte assegurança i el nom de l’alumne. El justificant de pagament de l’assegurança el podeu enviar al corre electrònic que trobareu al encapçalament del document.

– Per donar-se de baixa del servei s’haurà d’avisar abans del dia 25 del mes en curs.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvBlVW05qoKzLCqqom_FLxbOI4Op9gCQKPanB7ngk56MJ_A/viewform?usp=sf_link

– Els infants seran recollits per les monitores a la porta principal en horari 7.30h, 8h i 8.30h. -Per realitzar l’acollida de tarda es necessari un mínim de 10 infants fixes inscrits. El pagament del servei es realitza de la següent manera :

-Usuaris esporàdics o fixos discontinus l’ha de fer la família a través de transferència bancària al número de compte ES83 0081 1656 2500 0101 7802, a través del caixer del Banc Sabadell amb el pagament a tercers amb el codi 147944. El justificant de pagament s’haurà d’entregar a la monitora en el moment de deixar l’infant. Només s’acceptarà no entregar el justificant al moment per causa major, aquest s’haurà d’entregar durant els 5 dies posteriors, si no es fa entrega del justificant la família no podrà tornar a gaudir del servei d’acollida fins que no es regularitzi la situació.

-Usuaris fixes, per domiciliació bancaria al numero de compte que indiqueu a la inscripció, el rebut es girarà entre el dia 5 i 10 a mes vençut. En cas que el rebut sigui retornat per la família per qualsevol causa que no sigui un error de l’AMPA, es cobrarà al següent rebut els càrrecs de gestió i les comissions bancaries que s’ocasionin.

*Descomptes germans, només per usuaris fixos del servei:
segon fill 25%, tercer fill 30% i quart fill 40%
Share