ACOLLIDA


En aquest apartat del web trobareu tota la informació sobre el servei d’acollida.

Degut a la situació de pandemia actual, en aquest apartat podeu trobar el protocol elaborat sobre el funcionament del servei d’acollida.

Acollida de matí:

Aquest servei funciona des de les 7.30h del matí en fraccions de mitja hora, podeu deixar els vostres fills, mitja hora, una hora o una hora i mitja.

Els preus varien en funció dels dies, de la fracció horària i de si la família és sòcia o no de l’AMPA. Per consultar aquests preus podeu anar a l’apartat de Documentació del web i consultar Preus d’acollida segons l’horari d’entrada i sortida del vostre fill/a.

El servei d’acollida se’n pot fer ús com a usuari fix o de manera esporàdica.

Acollida de tarda:

Aquelles famílies que ho necessitin poden fer ús del servei d’acollida de tarda de 16.30h a 17h o de 16.30h a 17.30h. Podeu utilitzar-la tant de forma fixa com esporàdica, de la mateixa manera que l’acollida de matí. En cas de fer-ne ús de manera esporàdica s’haurà de notificar a la tutora a través de l’agenda de l’alumne i amb un missatge al matí a través de wathsapp al mòbil de l’AMPA. En cas de ser una emergència o una situació d’última hora teniu que informar a l’escola trucant a secretaria (93 653 18 68).

Modalitats:

            Fix:Per tal de fer ús de l’acollida (tant de matí com de tarda) de manera habitual i ser un usuari fix del servei és necessari formalitzar la inscripció corresponent, a l’apartat de documentació trobareu el formulari i la declaració de responsabilitat per part de la família en relació a la situació sanitària en que ens trobem. Aquests documents preferiblement s’enviaràn per correu electrònic, o dipositant-los a la bústia.

El pagament del servei d’acollida en modalitat de fix es realitza a través de domiciliació bancària. En cas de ser fix de dies concrets del mes i no de la totalitat dels dies del mes, el pagament es pot fer a final de mes a través de transferència bancària i enviant el justificant al correu electrònic.

Per fer ús del servei en aquesta modalitat és imprescindible ser soci de l’AMPA i fer el pagament de l’assegurança a l’inici de curs. A més en aquesta modalitat els germans gaudiran d’un 25% de descompte

            Esporàdic:La modalitat esporàdica és aquella en la que les famílies necessiten el servei d’acollida de manera puntual. En cas de tractar-se d’una emergència o un fet d’última hora podeu portar el vostre fill/a a la biblioteca de l’escola (acollida matinal) dins de l’horari del servei i fer el pagament el mateix dia enviant el justificant del mateix al correu electrònic durant els 5 dies posteriors. En cas de ser un fet esporàdic però organitzat amb més antelació es pot fer el pagament abans i en el moment de portar al nen/a a la biblioteca de l’escola fer entrega del justificant de pagament a la monitora. En cas de no realitzar el pagament dins el termini no es podrà fer ús del servei fins a la regularització de la situació.

Si parlem de l’acollida de tarda, l’entrega del tiquet justificant del pagament es farà en el moment de la recollida de l’infant o bé a través del correu electrònic. De la mateixa manera que al matí, en cas de no realitzar el pagament i no fer entrega del justificant (durant els 5 dies posteriors) no és podrà utilitzar el servei fins a la regularització de la situació.

Per accedir als documents d’inscripció, protocol i preus, premeu els enllaços:

. Inscripció acollida MATINAL p3 p4 p5.

. Inscripció acollida MATINAL 1r 2n 3r.

. Inscripció acollida MATINAL 4t 5è 6è.

. Preus acollida MATINAL/TARDA p3 p4 p5.

. Preus acollida MATINAL 1r 2n 3r.

. Preus acollida MATINAL 4t 5è 6è.

. Protocol acollida MATINAL

. Inscripció acollida TARDA p3 p4 p5.

. Inscripció acollida TARDA 1r 2n 3r.

. Inscripció acollida TARDA 4t 5è 6è.

. Preus acollida TARDA 1r 2n 3r.

. Preus acollida TARDA 4t 5è 6è.

Share