Anglès KITH FUN ZONE en horari de menjador.

Document informatiu / inscripció

Aquesta circular pretén fer un petit resum dels aspectes més importants de l’activitat i els permetrà també fer la inscripció de l’alumne .

Coordinadora: Esther Filgaira M. 672 229 490 e.filgaira@kith.es

ASPECTES PEDAGÒGICS

Activitat totalment lúdica en què la llengua vehicular és l’anglès. L’objectiu principal és la diversió a través de música, jocs, taller creatius, etc. No es treballen continguts acadèmics.

Treballem amb un mínim de 10 i un màxim de 15 alumnes per grup. Kith es reserva el dret de tancar grups que tinguin menys de 10 alumnes. CALENDARI I HORARIS

La duració dels tallers coincidirà amb el calendari escolar del Centre. Els horaris es poden veure alterats amb la jornada intensiva.

Seran sessions de 45 minuts 1 dia a la setmana, en horari de migdia, respectant l’horari de menjador de cada curs.

Els dies que es realitzarà l’activitat seran: dilluns, dimarts i dimecres. Un horari diferent per a cada curs: o 12:30 a 13:15h: tercer, quart i cinquè de primària o 13:20 a 14:05h: primer, segon i sisè de primària o 14:10 a 14:55h: infantil: P4 i P5 ASPECTES IMPORTANTS

Inscripció: Les inscripcions es realitzaran en el període designat a tal efecte, del 3 al 18 de juny del 2019.

El preu és de 44,85 € per trimestre, d’octubre a desembre, de gener a març i d’abril a juny.

Sempre es cursaran tres rebuts a l’any, de l’1 al 5 d’octubre, gener i abril.

Les quotes s’actualitzaran anualment i seran notificades al final de cada curs. La propera actualització serà al setembre de 2020.

Notificació de baixa: Podran efectuar-la al llarg de tot el curs, però sempre pel trimestre següent abans del dia 20 de desembre i el 20 de març, i només per mail a: bajas@kith.es.

Kith es reserva el dret a donar de baixa a l’alumne/a per motius de comportament.

Tota la informació relativa a l’activitat es realitzarà per mitjà de correu electrònic. Per aquest motiu, preguem que afegeixin en els seus contactes l’email de comunicaciones@kith.es. D’aquesta manera, els nostres emails no els arribaran a la carpeta de SPAM o CORREU ELECTRÒNIC NO DESITJAT.

Share