ALTA DE SOCI

En aquest apartat trobareu com procedir a fer-vos socis de l’AMPA Vall de Palau amb l’enllaç corresponent  per fer arribar la inscripció i documentació relacionada.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-QEzd8IdkTkdROhxXFB6gBvbnATLHHobcC2ZE7S0mCmr3Vw/viewform

Aquesta inscripció de soci és anual i una única quota (20€) per família, vàlida de setembre a agost.

El pagament de la mateixa es realitza per transferència bancària al número ES75 0081 1656 2600 0101 7703 o mitjançant el pagament a tercers del caixer automàtic del Banc Sabadell amb el codi 147944. Cal anotar el nom i cognoms dels alumnes al concepte i entregar el justificant de pagament (mitjançant l’enllaç amb la inscripció).

Recordeu que si utilitzeu qualsevol servei gestionat per l’AMPA (acollida, casal i/o extraescolars) és obligatori ser soci. I, s’ha de pagar l’assegurança obligatòria (5€/alumne i curs, i 6€ en el cas de taekwondo i futbol).

Share