ALTA DE SOCI

En aquest apartat trobareu com procedir a fer-vos socis de l’AMPA Vall de Palau i el document corresponent que teniu que fer arribar mitjançant correu electrònic (ampavalldepalau@hotmail.com) o la bústia.

FES-TE SOCI   (Enllaç)

Aquesta inscripció de soci és anual i una única quota (20€) per família, vàlida de setembre a agost.

El pagament de la mateixa es realitza per transferència bancària al número ES75 0081 1656 2600 0101 7703 o mitjançant el pagament a tercers del caixer automàtic del Banc Sabadell amb el codi 147944. Cal anotar el nom i cognoms dels alumnes al concepte i entregar el justificant de pagament.

Recordeu que si utilitzeu qualsevol servei gestionat per l’AMPA (acollida i/o extraescolars) és obligatori.

Share