ACOLLIDA MATÍ

En aquest apartat del web trobareu tota la informació sobre el servei d’acollida, i el protocol elaborat sobre el seu funcionament degut a la situació de pandemia actual.

Acollida de matí:

Aquest servei funciona des de les 7.30h del matí en fraccions de mitja hora. Podeu deixar els vostres fills, mitja hora, una hora o una hora i mitja.

Els preus varien en funció dels dies, de la fracció horària i de si la família és sòcia o no de l’AMPA. A continuació i a l’apartat de documentació del web podeu consultar aquests preus.

El servei d’acollida se’n pot fer ús com a usuari fix o de manera esporàdica.

MODALITATS

Fix:

Per tal de fer ús de l’acollida de manera habitual i ser un usuari fix del servei és necessari formalitzar la inscripció corresponent en el següent enllaç:

. Inscripció acollida. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWiLZnz7ebFSO0bIuQwg0UP-D5nUHQA2ee_EkY_V76Exih2w/viewform?usp=sf_link

El pagament del servei d’acollida en modalitat de fix es realitza a través de domiciliació bancària.

En cas de ser fix de dies concrets del mes i no de la totalitat dels dies del mes, la família calcularà l’import i efectuarà el pagament a final de mes a través de transferència bancària, enviant el justificant al correu electrònic (ampavalldepalau@hotmail.com).

Per fer ús del servei en aquesta modalitat és imprescindible ser soci de l’AMPA i fer el pagament de l’assegurança a l’inici de curs. A més en aquesta modalitat els germans gaudiran d’un 25% de descompte.

Esporàdic:

La modalitat esporàdica és aquella en la que les famílies necessiten el servei d’acollida de manera puntual.

En cas de tractar-se d’una emergència o un fet d’última hora podeu portar el vostre fill/a a la biblioteca de l’escola (acollida matinal) dins de l’horari del servei i fer el pagament el mateix dia enviant el justificant del mateix al correu electrònic durant els 5 dies posteriors. En cas de ser un fet esporàdic però organitzat amb més antelació es pot fer el pagament abans i en el moment de portar al nen/a a la biblioteca de l’escola fer entrega del justificant de pagament a la monitora. En cas de no realitzar el pagament dins el termini no es podrà fer ús del servei fins a la regularització de la situació.

Els no socis que facin ús del servei tenen una tarificació no bonificada.

Premeu els enllaços per accedir a la informació relativa al servei (protocol COVID 19 i preus):

. Protocol acollida matinal 21-22.

. Preus acollida MATINAL.

Share