QUI SOM

L’AMPA de l’Escola Vall de Palau és una associació sense ànim de lucre integrada pels pares i mares dels alumnes de l’escola que voluntàriament ho desitgin.

Un AMPA és la forma més eficaç que tenen els pares i mares d’organitzar-se dins els centres escolars, constituint una plataforma oberta a la participació i la reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, un ensenyament de qualitat per als nostres fills/filles.

Estem a la FAPAC, per tenir accés al seu assessorament i per fer força amb totes les Ampes de Catalunya.

Els nostres objectius són:

Treballar conjuntament amb l’escola en l’educació dels nostres fills/filles.
Vetllar perquè s’imparteixi un ensenyament de qualitat
Recollir les demandes de les famílies i traslladar-les a la Direcció del centre.
Fomentar la col·laboració i la participació dels pares en actes escolars i en actes festius.
Fomentar activitats per la comunitat educativa
Donar suport econòmic per facilitar el bon funcionament de l’escola.
L’AMPA és el principal interlocutor que tenen els mestres i l’Equip Directiu de l’escola per a tractar amb els pares molt dels temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies i ens permet com a pares/mares, opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i portar l’opinió globalitzada de les famílies.
És important que tot el món pugui tenir veu i vot en les decisions que es prenen i que al final afecten a tots.
Participem en el Consell Escolar del centre, tasca que desenvolupa la presidenta.
Administrem i gestionem els recursos que tots plegats aportem com a associats, més les subvencions que concedeix l’Ajuntament i els beneficis de la venda de llibres i col·laborem econòmicament en les diverses festes que es desenvolupen al centre (Castanyada, Caga Tió, Dia de la Pau, Carnestoltes, Sant Jordi, Orles de sisè, Festa de Fi de curs,...) i aportem una quantitat important de diners a l’escola per l’adquisició de material inventariable (ordinadors, etc.).
L’èxit de les activitats que s’organitzin depèn de tots i per això demanen sempre l’ajuda de mares i pares col·laboradors.

Organitzem serveis d’interès general exclusius per als nostres socis:

 • Acollida matinal de 7.30 a 9.00
 • Anglès per tots els cicles.
 • Taller de Jocs per cicle infantil (P3 P4 P5).
 • Psicomotricitat per cicle infantil (P3 P4 P5).
 • Futbol des de P4 a sisè.
 • Ball\Dance infantil, cicle inicial, mitjà i superior.
 • Patinatge des de P5 a sisè.
 • Taekwondo des de primer a sisè.
 • Robòtica des de segon
 • Distribució de llibres
 • Distribució de la roba esportiva de l’escola
 • Cursos de monitor de lleure per a tothom.
 • Taller per a pares i d’altres que cada curs us proposem.

Trobareu la llista completa per cada curs al full d’inscripcions a Activitats Extraescolars.

Full d’inscripcions d’activitats extraescolars.     

Els objectius de les activitats extraescolars són:

Ampliar l’horari de disponibilitat de l’escola per facilitar la conciliació de la vida laboral dels pares i mares amb la vida familiar.
Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat que arribi a tots els nens i nenes de l’escola.
Vincular les activitats extraescolars al projecte educatiu de l’escola.
Proporcionar unes activitats lúdic-acadèmiques complementàries a les quals reben els nostres fills i filles a l’escola.
Normes de funcionament de les activitats extraescolars:

Per poder participar en les activitats extraescolars és imprescindible ser soci de l’AMPA (20€ per família), haver abonat l’assegurança (5€ per nen o 6€ en el cas de Taekwondo i Futbol) i estar al corrent de pagaments amb l’AMPA.
Les activitats extraescolars es desenvoluparan entre l’1 d’octubre i el 31 de maig.
Les activitats començaran en finalitzar la jornada acadèmica de l’escola:
Activitats acadèmiques (Anglès i Robòtica) de 16.30 a 17.45.
Activitats esportives i lúdiques (Futbol, Patinatge, ball i teatre) de 16:30 18:00.
Es demana PUNTUALITAT en la recollida dels nens.

Les altes i baixes de l’activitat s’hauran de comunicar abans del dia 20 del mes, sent efectives el dia 1 del mes següent.
Un cop començades les activitats per tal d’obrir un grup nou, és necessari la inscripció d’un mínim de 7 alumnes.
A final de curs es realitzarà l’anomenada «FESTA DE SOCIS» on els nens realitzaran exhibicions relacionades amb les activitats que han desenvolupat durant el curs.
Trobareu informació detallada de les Activitats Extraescolars a l’article «Informació General del curs» que publiquem al principi de cada curs.

Per qualsevol consulta o petició, si us plau escriviu-nos a ampavalldepalau@hotmail.com

Share