Informació de l’Escola sobre la vaga del 24 d’octubre de 2013

La Direcció de l’Escola ha donat aquesta informació, i la copiem aqui per si pot ser d’utilitat.

CIRCULAR A TOTS ELS PARES/MARES I TUTORS/ES DE L’ESCOLA VALL DE PALAU

ASSUMPTE: JORNADA DE VAGA GENERAL A L’ENSENYAMENT PÚBLIC DE CATALUNYA I TOT L’ESTAT ESPANYOL EL PROPER DIJOUS 24 D’OCTUBRE DE 2013.

El proper dijous dia 24 d’octubre de 2013 ha estat convocada una jornada de vaga general en defensa de l’ensenyament públic i contra el sistema de polítiques basades en retallades sistemàtiques dels pressupostos en matèria educativa. Un altra punt central de la vaga és l’aprovació de la LOMCE que atempta contra la igualtat d’oportunitats i la cohesió social ampliant les diferències entre centres, beneficiant clarament els centres privats, concertats i d’entorns socials afavorits i propiciant que els alumnes amb més necessitats es quedin exclosos.

Us informem que aquesta convocatòria de vaga serà seguida per una part del professorat del nostre centre.

DAVANT D’AQUESTA SITUACIÓ LA DIRECCIÓ INFORMA QUE:
Intentarem que les classes, el servei de menjador i els activitats extraescolar es desenvolupin amb la màxima normalitat possible.

* Recordem que les famílies que fan ús habitual del servei de menjador i preveuen que el dia 24/10/2013 no assistiran hauran de comunicar-ho amb antelació a la coordinadora de menjador (dimarts o dimecres a primera hora del matí)

Restem a disposició de qualsevol informació.

La Direcció del Centre

Share