Informació General curs 2008/09

Com cada any ens dirigim a tots els pares i mares dels alumnes del CEIP Vall de Palau per donar-vos la informació dels serveis que oferirem pel proper curs.

Venda de Llibres
La venda de llibres pel curs 2008/09 es realitzarà a l´escola els dies 3 i 4 de Setembre de 10:00 a 13:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores.  Els socis de l´AMPA obtindran un descompte del 13%.  Els no socis obtindran un descompte del 10%.  La venda es realitzarà de la següent manera:

  • 3 de Setembre de 2008: Alumnes d´Educació Infantil i Cicle Inicial
  • 4 de Setembre de 2008: Alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Servei d´Acollida
Dirigit als alumnes des de P3 a 6è curs.
Acollida Matinal: de 7:30 a 9:30 hores.
Acollida per la Tarda: de 16:30 a 18:00 hores.

Preus:
Mensual 1 Hora…………………………. 40 € / mes
Mensual ½ Hora………………………… 20 € / mes
Dia esporàdic 1 Hora…………………..3,50 € / dia
Dia esporàdic ½ Hora………………….1,75 € / dia

Els dies esporàdics s´abonaran realitzant un ingrés bancari indicant el nom del nen/a i el concepte d´acollida al següent Nº de Compte:
Caixa de Sabadell     2059 0698 21 8000016464

Els pagaments mensuals es realitzaran mitjançant domiciliació bancària.  En aquest cas, les famílies amb més d´un nen/a al centre, tenen un descompte del 25% a partir del segon germà/na.

Es recorda que des de l´escola s´organitza un servei d´acollida gratuit de 8:30 a 9:30 hores pels alumnes d´Educació Infantil amb germans a l´Educació Primària.

Xàndall de l´Escola
Al full adjunt es pot veure el llistat de preus de les diferents equipacions esportives vigents fins el 31 de Desembre del 2008.  Fins el 10 de Juliol es pot realitzar la reserva fent un ingrés bancari al Nº de compte de l´AMPA (Caixa de Sabadell 2059 0698 25 8000004360) indicant clarament el tipus de xàndal i el nom de l´alumne.

Altres intervencions de l´AMPA a l´Escola:
Des de l´AMPA es col.labora molt activament amb l´escola en el desenvolupament de les diferents festes i activitats que s´organitcen, a través del suport humà i econòmic.  En aquest curs hem col.laborat a les Festes de la Tardor, Caga Tió, Nadal, Carnaval, Dia de la Pau, Setmana Cultural, Sant Jordi, Despedida dels alumnes de Sisè, Fi de Curs, ….
A més a més, en els últims quatre anys, l´AMPA ha realitzat una important aportació econòmica a l´escola (uns 5.000 € anuals aproximàdament) en l´adquisició de material necesari per la modernització dels diferents espais  del centre (aules d´Educació Infantil, aula d´Idiomes, material Informàtic, material Esportiu, material de Música, Biblioteca,….)

Col.laboració de les famílies amb l´AMPA
Per poder realitzar aquests i altres serveis és imprescindible la presència de pares i mares que voluntàriament dediquen  part del seu temps a l´escola.  Qualsevol pare o mare amb ganes de col.laborar (com a col.laborador en les activitats o com a membre de la Juanta de Direcció de l´AMPA) pot posar-se en contacte amb qualsevol membre de la Direcció actual de l´AMPA.

Per realitzar qualsevol activitat és imprescindible ser soci de l´AMPA (15 €) i haver abonat l´import de l´assegurança (4 €) realitzant un ingrés bancari al Nº de Compte de l´AMPA: 2059 0698 25 8000004360 de la Caixa de Sabadell.
Més informació els dies 3 i 4 de Setembre durant les hores dedicades a la venda de llibres.

Share